فرم ۲

To EMPOST

Whom it may concern

This is to confirm that I                        , passport holder No                         herby authorize                                               (passport                  ) to collect my                       (                                ; passport No                      ) passport and related documents to her visa process from Empost office in Dubai.

Thanks in advance and

Best regards