قبایل دره اومو

قبایل دره اومو در اتیوپی (Omo Valley) به داشتن آداب و رسوم عجیب و شکل و شمایل خاصشان معروفند و به دلیل اینکه خیلی با دنیای مدرن ارتباط برقرار نمی کنند، برای گردشگران جذاب هستند. با این وجود، محدودیت های زیادی برای دیدن این قبایل از طرف خود آنها گذاشته شده است و در نتیجه تعداد کمی از توریست ها شانس این را پیدا می کنند که از نزدیک با آنها آشنا شوند.

قبلیه

 

یک نکته جالب که موجب پوزخند تلخی می شود این است که علی رغم زندگی بدوی و حفظ رسوم اولیه در دست مردان این قبایل تفنگ های خودکار آک ۴۷ مشاهده می شود که هیچ تناسبی با شکل و هیئت آنها ندارد. برنت استایرتون، فتوژورنالیست مشهور و عکاس باتجربه آژانس گتی ایمیجز برای تهیه گزارشی مصور برای لایف به دره رودخانه اومو یا اومو رایورولی رفت و مجموعه عکس هایی را از این سفر برای لایف به ارمغان آورد. عکس هایی از بشریت اولیه البته منهای وجود تفنگ های خودکار آ ک ۴۷٫ دره اومو اتیوپی و قبایل بدوی.

قبیله 1