مدارک لازم ویزا ایتالیا

مدارک لازم ویزا ایتالیا

مدارک لازم ویزا ایتالیا ترجمه ها بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه میباشند.

۱)اصل گذرنامه با امضا به همراه گذرنامه های قبلی.

الف)مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود.

ب)ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی میباشد.

۲)۶ قطعه عکس ۴*۳رنگی ، تمام رخ با زمینه سفید.

۳)اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

۴)اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی.(زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر ۱۰روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد.)

الف)حسابهای جاری:کارکرد سه ماه اخیر.

ب)سپرده های بانکی.

*ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک،قابل قبول میباشد.

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد.

۵)اصل و ترجمه سند مالکیت.

۶)اصل و ترجمه مدارک شغلی.

الف)مدارک لازم ویزا ایتالیا برای پزشکان

  • پروانه مطب
  • پروانه دائم پزشکی
  • کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی.

ب)مدارک لازم ویزا ایتالیا برای وکلا:

  • مدارک لازم ویزا ایتالیا برای وکلا :پروانه وکالت

ج)مدارک لازم ویزا ایتالیا برای مشاغل دولتی

  • حکم کارگزینی
  • آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر اشتغال
  •  میزان حقوق دریافتی و تائیدیه مرخصی ، آخرین لیست بیمه.

د)بازنشسته ها

  • ارائه حکم بازنشستگی
  • ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه)مشاغل غیر دولتی:گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.

و)درصورت خویش فرما بودن:جواز کسب/آگهی تاسیس.

ز)دانش آموزان،دانشجویان،معلمان و اساتیدواعضاهیئت علمی دانشگاه(اصل نامه اشتغال به تحصیل یا کار)

*جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند،علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل،ارائه اصل ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.

۷)برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون همراهی پدر ،همچنین خانمهای متاهل که تنها سفر میکنند،رضایتنامه محضری الزامی میباشد.

۸)ترجمه و اصل مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار.

*اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر ،نزد آژانس باقی میماند.

*حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.

*در صورتیکه فرزندان هر کدام بطور جداگانه با پدر یا مادر سفر میکننداجازه خروج هر یک از طرفین (ولی غایب)بصورت محضری و ترجمه شده با مهر وزارت امورخارجه الزامی میباشد.

*چک رمزدار یا ضمانت نامه بانکی حداقل به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک درصورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

و در دو نسخه ارائه شود.A4   *لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگه

وقت سفارت فوری ایتالیا در تهران شرکت آترین گشت پارس۰۹۱۲۱۰۳۹۵۶۰-۸۶۰۲۱۰۰۸-۸۸۹۸۰۶۴۵ فرم سفارت ایتالیا،فرم سفارت ایتالیا در تهران ، ویزا برای سفارت ایتالیا، فرم دعوتنامه سفارت ایتالیا، فرم ویزا سفارت ایتالیا ،فرم ویزای سفارت ایتالیا، فرم ویزای سفارت ایتالیا در تهران، فرم ویزا سفارت ایتالیا در تهران، فرم روادید،مدارک لازم ویزا ایتالیانمونه فرم سفارت ایتالیا، فرم های سفارت ایتالیا،گرفتن ویزا برای سفارت ایتالیا،گرفتن وقت سفارت ایتالیا در ایران،وقت سفارت آمریکا در ایتالیا، گرفتن وقت از سفارت ایتالیا در تهران، دریافت وقت سفارت ایتالیا، دریافت وقت از سفارت ایتالیادرخواست وقت از سفارت ایتالیا، وقت سفارت ایتالیا فوری، گرفتن وقت فوری سفارت ایتالیا، مدارک لازم ویزا ایتالیا،وقت سفارت ایتالیا در ایران، وقت سفارت ایتالیا در تهران، وقت سفارت ایتالیا در تهران، رزرو وقت سفارت ایتالیا در تهران، وقتسفارت ایتالیا تهران، وقت سفارت ایتالیا آنلاین، گرفتن وقت آنلاین سفارت ایتالیا، وقت سفارت ایتالیا توریستی، وقت سفارتایتالیا اینترنتی، وقت اینترنتی از سفارت ایتالیا، وقت سفارت ایتالیا ، گرفتن وقت سفارت ایتالیا، مدارک لازم ویزا ایتالیا،تعیین وقت سفارت ایتالیا در تهران، وقت فوری سفارت ایتالیا، وقت فوری سفارت ایتالیا،وقت فوری ویزا برای سفارت ایتالیا،ویزا برای سفارت ایتالیا آترین گشت پارس،مدارک لازم ویزا ایتالیا
در این

 

%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b4%d8%aa-%da%af-1

برچسب ها: وقت سفارت فوری ایتالیا در تهران شرکت آترین گشت پارس۰۹۱۲۱۰۳۹۵۶۰-۸۶۰۲۱۰۰۸-۸۸۹۸۰۶۴۵ فرم سفارت ایتالیا، فرم سفارت ایتالیا در تهران ، فرم دعوتنامه سفارت ایتالیا، فرم ویزا سفارت ایتالیا ، فرم ویزای سفارت ایتالیا، فرم ویزای سفارت ایتالیا در تهران، فرم ویزا سفارت ایتالیا در تهران، فرم روادید سفارت ایتالیا، نمونه فرم سفارت ایتالیا، فرم های سفارت ایتالیا،گرفتن وقت سفارت ایتالیا در ایران، وقت سفارت آمریکا در ایتالیا، گرفتن وقت از سفارت ایتالیا در تهران، دریافت وقت سفارت ایتالیا، دریافت وقت از سفارت ایتالیا، درخواست وقت از سفارت ایتالیا، وقت سفارت ایتالیا فوری، گرفتن وقت فوری سفارت ایتالیا، وقت سفارت ایتالیا در ایران، وقت سفارت ایتالیا در تهران، وقت سفارت ایتالیا در تهران، رزرو وقت سفارت ایتالیا در تهران، وقت سفارت ایتالیا تهران، وقت سفارت ایتالیا آنلاین، گرفتن وقت آنلاین سفارت ایتالیا، وقت سفارت ایتالیا توریستی، وقت سفارت ایتالیا اینترنتی، وقت اینترنتی از سفارت ایتالیا، وقت سفارت ایتالیا، وقت سفارت ایتالیا در، گرفتن وقت سفارت ایتالیا، تعیین وقت سفارت ایتالیا در تهران، وقت فوری سفارت ایتالیا، وقت فوری سفارت ایتالیا در این ماه و ماه آینده فرم سفارت ایتالیا، فرم سفارت ایتالیا در تهران ، فرم دعوتنامه سفارت ایتالیا، فرم ویزا سفارت ایتالیا ، فرم ویزای سفارت ایتالیا، فرم ویزای سفارت ایتالیا در تهران، فرم ویزا سفارت ایتالیا در تهران، فرم روادید سفارت ایتالیا، نمونه فرم سفارت ایتالیا، فرم های سفارت ایتالیا،گرفتن وقت سفارت ایتالیا در ایران، وقت سفارت آمریکا در ایتالیا، گرفتن وقت از سفارت ایتالیا در تهران، دریافت وقت سفارت ایتالیا، دریافت وقت از سفارت ایتالیا، درخواست وقت از سفارت ایتالیا، وقت سفارت ایتالیا فوری، گرفتن وقت فوری سفارت ایتالیا، وقت سفارت ایتالیا در ایران، وقت سفارت ایتالیا در تهران، وقت سفارت ایتالیا در تهران، رزرو وقت سفارت ایتالیا در تهران، وقت سفارت ایتالیا تهران، وقت سفارت ایتالیا آنلاین، گرفتن وقت آنلاین سفارت ایتالیا، وقت سفارت ایتالیا توریستی، وقت سفارت ایتالیا اینترنتی، وقت اینترنتی از سفارت ایتالیا، وقت سفارت ایتالیا، وقت سفارت ایتالیا در، گرفتن وقت سفارت ایتالیا، تعیین وقت سفارت ایتالیا در تهران، وقت فوری سفارت ایتالیا، وقت فوری سفارت ایتالیا