نمایشگاه کاغذ و چاپ

نمایشگاه دروپا مهمترین رویداد تجاری صنعت چاپ است.
  • این نمایشگاه مرکز اصلی
  • محصولات و خدمات قبل از چاپ،
  • محصولات چاپی،
  • محصولات پس از چاپ،
  • کاغذ،
  • تجهیزات و مواد تبدیل کاغذ،
  • جوهر و مواد مصرفی،
  • محصولات و خدمات نرم افزاری
و دیگر موارد مربوط به صنعت چاپ می باشد.
با کمک تکنولوژی های مدرن و راه حل های جدید، این رویداد زمینه هایی مانند محصولات بسته بندی، چاپ، چاپ تکمیلی، چاپ سبز و چاپ سه بعدی را پوشش می دهد.
دروپا از لحاظ اندازه، کستردگی و درخواست تمدیدش یک رویداد خاص به شمار می رود.
و به دلیل پیشنهادات زیاد و برنامه ۱۱ روزه برای پرینت خلاقانه و راهکار های میان رسانه ای و تکنولوژیهای آینده و کاربرد های صنعتی، مهم ترین رویداد بین المللی در صنعت پرینت محسوب می شود. نمایشگاه دروپا یک رویداد است و من رویداد‌ها را دوست دارم…

وب سایت نمایشگاه: www.drupa.co

برچسب ها: .نمایشگاه کاغذ و چاپ.تور نمایشگاه صنعت چاپ دوسلدورف, آلمان,
DRUPA , ماشين آلات صحافی كتاب, مواد مورد نياز پردازش چاپ, ماشين آلات توليد مواد بسته بندی, مواد خام, توليد مواد بسته بندی, توليد كاغذ, صنعت كاغذ, مراحل پيش چاپ.
تجھيزات چاپ, انواع جوھر چاپ, ماشين ھای چاپ, شرکت های صنعت چاپ.
اتحادیه ها و صنوف مرتبط با صنعت چاپ دوسلدورف, آلمان.نمایشگاه کاغذ و چاپ