هایپرلوپ

طراحی هایپرلوپ براساس انتقال مسافران از طریق کپسول های آلومینیومی ۴ تا ۲۰ نفره است که درون لوله هایی بزرگ ثابت بر روی زمین حرکت می کنند.
 هایپرلوپ نام وسیله جدید حمل و نقل در جهان است. در این وسیله افراد از طریق حرکت کپسول هایی در لوله های ثابت و بزرگ جابجا می شوند. کپسول ها با قدرت مغناطیسی با سرعت ۱۲۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت می کنند. به دلیل خالی بودن لوله ها از هوا، حرکت کپسول ها با حداقل اصطکاک انجام می شود. 
2016 is a breakthrough year for Hyperloop, says CEO

در صورت عملی شدن این طرح، انقلابی در حمل و نقل انسان و کالا در امارات و کشورهای جنوب خلیج فارس روی خواهد داد.

این اقدام باعث می شود سفر گردشگران و مسافران از عربستان سعودی به دبی نیز افزایش یابد.

ایده سفر از طریق حرکت کپسول های پرسرعت در لوله های بزرگ و ثابت که سرعت جابجایی در آنها سریع تر از هواپیما انجام می شود در سال ۲۰۱۳ از سوی ایلون میسک مبتکر آمریکایی مطرح شد.