وقت سفارت اتریش-عادی

وقت سفارت اتریش

متقاضیانی که دارای تعهد نامه الکترونیکی هستند و یا در نظر دارند درخواست اقامت نمایند فقط به صور آنلاین و از طریق سایت میتوانند اقدام نمایند و وقت ارائه درخواست خودرا رزو نمایند.Terminreservierung OB Tehran

 

وقت سفارت اتریش-عادی

توجه:وقت مصاحبه خود را حتما از قبل رزرو نمایند.

ارتباط با همکاران  بخش کنسول سفارت از یکشنبه تا پنجشنبه هر هفته بین ساعات ۱۳:۳۰ الی ۱۵ میباشد.

تحویل گذرنامه ها و مدارک تائید شده:

از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۱۴گذرنامه و اسناد و مدارک تائید شده متقاضیان از ساعت ۱۴ الی ۱۴:۳۰ تحویل داده میشود.

اطلاعیه:سفارت از سال ۱۳۹۲ جهت تائید  مدارک و اسناد پیوست درخواست ویزا فقط ترجمه های فارسی به آلمانی را میپذیرد.

*پرداخت هزینه های کنسولی و ویزا فقط با یورو امکان پذیر میباشد.

برچسب ها:فرم سفارت اتریش ، فرم سفارت اتریش در تهران ،فرم دعوتنامه سفارت اتریش ، فرم ویزا سفارت اتریش ، فرم ویزای سفارت اتریش ،فرم ویزای سفارت اتریش در تهران، فرم ویزا سفارت اتریش در تهران،فرم روادید سفارت اتریش ،نمونه فرم سفارت اتریش ،فرم های سفارت اتریش ،گرفتن وقت سفارت اتریش در ایران،وقت سفارت آمریکا در اتریش ، گرفتن وقت از سفارت اتریش در تهراندریافت وقت از سفارت اتریش ، درخواست وقت از سفارت اتریش ،وقت سفارت ایتالیا اتریش ، گرفتن وقت فوری سفارت اتریش ، وقت سفارت اتریش در ایران،