وقت سفارت انگلیس در ابوظبی

وقت سفارت انگلیس در ابوظبی:

جهت وقت سفارت انگلیس توسط شرکت اترین گشت پارس میبایست فرم اطلاعات مورد نیاز درخواست ویزای انگلستان را تکمیل همراه با فیش واریزی مبلغ پکیج به آدرس ایمیل شرکت آترین گشت پارس ارسال نمائید.مبلغ پکیج وقت سفارت انگلیس شرکت آترین گشت پارس ۳۰۰دلار آمریکا به ازای هر نفر میباشدوجه پرداختی ۱۵۰ $ جهت درخواست وقت مصاحبه از سفارت در مبلغ پکیج وقت سفارت میباشد.

پکیج وقت سفارت شامل:

-پرداخت وجه درخواست وقت مصاحبه.

-پر کردن فرم درخواست ویزای انگلستان.

-تعیین وقت مصاحبه.

-رزرو هتل با قیمت مناسب.

-هماهنگی برای ترانسفرها.

شایان ذکر است هزینه هتل و ترانسفرهای فرودگاهی جدا  از قیمت پکیج وقت سفارت انگلیس میباشد.

خدمات شرکت جهت دریافت وقت سفارت انگلیس در قالب پکیج بوده لذا درخواس وقت سفارت انگلیس بدون درخواست پکیج کامل امکان پذیر نمیباشد.

وقت سفارت انگلیس در ابوظبی

مدت زمان تقریبی دریافت نتیجه بعد از مصاحبه ۳ تا ۱۲ روز کاری سفارت است.متقاضی میبایست تا دریافت نتیجه سفارت در ابوظبی حضور داشته باشد.شماره تماس جهت اخذ وقت سفارت شرکت آترین گشت پارس و هرگونه سوال در این رابطه: ۸۶۰۲۱۰۰۸

برچسب ها:وقت سفارت انگلیس  در انکارا .وقت سفارت انگلیس در آنکارا .وقت سفارت انگلیس در ابوظبی  وقتانگلیس .وقت فوری انگلیس .وقت انگلیس وقت سفارت انگلیس .وقت فوری سفارت انگلیس .وقت سفارت انگلیس  در انکارا .وقت سفارت انگلیس در آنکارا .وقت سفارت انگلیس در ابوظبی وقت انگلیس .وقت فوری انگلیس .وقت انگلیس وقت سفارت انگلیس  در انکارا .وقت سفارت انگلیس در آنکارا .وقت سفارت انگلیس در ابوظبی  وقتانگلیس .وقت فوری انگلیس .وقت انگلیس وقت سفارت انگلیس .وقت فوری سفارت انگلیس .وقت سفارت انگلیس  در انکارا .وقت سفارت انگلیس در آنکارا .وقت سفارت انگلیس در ابوظبی وقت انگلیس .وقت فوری انگلیس .وقت انگلیس.وقت فوری انگلیس .وقت انگلیس وقت سفارت انگلیس .وقت فوری سفارت انگلیس .وقت سفارت انگلیس  در انکارا .وقت سفارت انگلیس در آنکارا .وقت سفارت انگلیس در ابوظبی وقت انگلیس .وقت فوری انگلیس .وقت انگلیس.وقت سفارت انگلیس  در انکارا .وقت سفارت انگلیس در آنکارا .وقت سفارت انگلیس در ابوظبی وقت انگلیس .وقت فوری انگلیس .وقت انگلیس وقت سفارت انگلیس  در انکارا