وقت سفارت انگلیس در دبی

وقت سفارت انگلیس در دبی

متقاضیان میتوانند با پر کردن فرم اطلاعات مورد نیاز درخواست ویزای انگلستان جهت کمیل و ارسال فرم تکمیل شده به شرکت آترین گشت پارس همراه با فیش واریزی مبلغ پکیج به آدرس ایمیل شرکت از خدمات ما در این رابطه برخوردار شوند.پکیج وقت سفارت شامل خدمات ذیل میباشد:

-پرداخت هزینه درخواست وقت مصاحبه.

-پر کردن فرم درخواست ویزای انگلستان.

-تعیین وقت مصاحبه.

-رزرو هتل با قیمت مناسب.

-هماهنگی ترانسفر.

شایان ذکر است هزینه هتل و ترانسفر فرودگاهی ججدا از مبلغ پکیج محاسبه میشود.مبلغ پکیج وقت سفارت ۳۰۰دلار آمریکا به ازای هر نفر بوده که از وجه پرداختی ۱۵۰ دلار بابت درخواست وقت مصاحبه از سفارت میباشد.

وقت سفارت انگلیس در دبی

خدمات  شرکت برای درخواست وقت مصاحبه سفارت در قالب پکیج بوده و خارج از آن این امر مقدور نخواهد بود.مدت زمان تقریبی دریافت نتیجه بعد از مصاحبه ۳ تا ۱۲ روز کاری سفارت بوده که متقاضی میبایست تا دریافت نتیجه سفارت در دبی حضور داشته باشد.شماره تماس جهت اخذ وقت سفارت شرکت آترین گشت پارس و هرگونه سوال در این رابطه: ۸۶۰۲۱۰۰۸

برچسب ها:وقت سفارت انگلیس .وقت فوری سفارت انگلیس .وقت سفارت انگلیس  در انکارا .وقت سفارت انگلیس در آنکارا .وقت سفارت انگلیس در ابوظبی  وقتانگلیس .وقت فوری انگلیس .وقت انگلیس وقت سفارت انگلیس .وقت فوری سفارت انگلیس .وقت سفارت انگلیس  در انکارا .وقت سفارت انگلیس در آنکارا .وقت سفارت انگلیس در ابوظبی وقت انگلیس . وقت سفارت انگلیس در دبی وقت فوری انگلیس .وقت انگلیسوقت سفارت انگلیس .وقت فوری سفارت انگلیس .وقت سفارت انگلیس  در انکارا .وقت سفارت انگلیس در آنکارا .وقت سفارت انگلیس در ابوظبی  وقتانگلیس .وقت فوری انگلیس .وقت انگلیس وقت سفارت انگلیس .وقت فوری سفارت انگلیس .وقت سفارت انگلیس  در انکارا .وقت سفارت انگلیس در آنکارا .وقت سفارت انگلیس در ابوظبی وقت انگلیس .وقت فوری انگلیس .وقت انگلیس وقت سفارت انگلیس در دبی وقت سفارت انگلیس در ابوظبی وقت انگلیس .وقت فوری انگلیس .وقت انگلیس وقت سفارت انگلیس در دبی وقت سفارت انگلیس در ابوظبی وقت انگلیس .وقت فوری انگلیس