وقت سفارت عادی آلمان

آترین گشت وقت سفارت آلمان

وقت سفارت آلمان

شرکت آترین گشت مجری اخذ وقت سفارت آلمان ۶و۸۸۹۸۰۶۴۵وقت سفارت آلمان،آلمان،فرم سفارت آلمان،تورآلمان،ویزا شینگن وقت سفارت آلمان،آلمان،فرم سفارت آلمان،تورآلمان،ویزا شینگن فرم سفارت آلمان، فرم سفارت آلمان در تهران ، فرم دعوتنامه سفارت آلمان، فرم ویزا سفارت آلمان، فرم ویزای سفارت آلمان، فرم ویزای سفارت آلمان در تهران، فرم ویزا سفارت آلمان در تهران، فرم روادید سفارت آلمان

۸۶۰۲۱۰۰۸-۰۹۱۲۱۰۳۹۵۶۰

وقت سفارت

نمونه فرم سفارت آلمان، فرم های سفارت آلمان ،گرفتن وقت سفارت آلمان در ایران، وقت سفارت آمریکا در ایتالیا، گرفتن وقت از سفارت آلمان در تهران، دریافت وقت سفارت آلمان، دریافت وقت از سفارت آلمان وفرم درخواست وقت از سفارت آلمان، وقت سفارت آلمان فوری، گرفتن وقت فوری سفارت آلمان ،وقت سفارت آلمان در ایران، وقت سفارت آلمان در تهران، وقت سفارت آلمان در تهران، رزرو وقت سفارت آلمان در تهران، وقت سفارت آلمان تهران، وقت سفارت آلمان آنلاین، گرفتن وقت آنلاین سفارت آلمان، وقت سفارت آلمان توریستی، وقت سفارت آلمان اینترنتی، وقت اینترنتی از سفارت آلمان در سایت آترین گشت ، وقت سفارت آلمان ،وقت سفارت آلمان  در آترین گشت ، گرفتن وقت سفارت آلمان ، تعیین وقت سفارت آلمان  در تهران، وقت فوری سفارت آلمان، وقت فوری سفارت آلمان

شرکت آترین گشت مجری مستقیم وقت سفارت آلمان ۰۹۱۲۱۰۳۹۵۶۰-۰۹۱۲۳۹۷۷۰۹۴

آلمان

آترین گشت وقت سفارت آلمان

شرکت آترین گشت مجری اخذ وقت سفارت آلمان ۶و۸۸۹۸۰۶۴۵وقت سفارت آلمان،آلمان،فرم سفارت آلمان،تورآلمان،ویزا شینگن وقت سفارت آلمان،آلمان،فرم سفارت آلمان،تورآلمان،ویزا شینگن فرم سفارت آلمان، فرم سفارت آلمان در تهران ، فرم دعوتنامه سفارت آلمان، فرم ویزا سفارت آلمان، فرم ویزای سفارت آلمان، فرم ویزای سفارت آلمان در تهران، فرم ویزا سفارت آلمان در تهران، فرم روادید سفارت آلمان

۸۶۰۲۱۰۰۸-۰۹۱۲۱۰۳۹۵۶۰

شرکت آترین گشت مجری اخذ وقت سفارت آلمان 6و88980645وقت سفارت آلمان،آلمان،فرم سفارت آلمان،تورآلمان،ویزا شینگن وقت سفارت آلمان،آلمان،فرم سفارت آلمان،تورآلمان،ویزا شینگن فرم سفارت آلمان، فرم سفارت آلمان در تهران ، فرم دعوتنامه سفارت آلمان، فرم ویزا سفارت آلمان، فرم ویزای سفارت آلمان، فرم ویزای سفارت آلمان در تهران، فرم ویزا سفارت آلمان در تهران، فرم روادید سفارت آلمان ،وقت سفارت المان در تهران. 300,000 تومان. خدمات سفارت کانادا در ترکیه ... وقت سفارت انگلیس در دبی و ابوظبی و انکارا و استانبول 088980645-9121039560. وقت سفارت - تکمیل فرم- پیکاپ ویزا از دبی و ترکیه 09123977094- 88980645 نمونه فرم سفارت آلمان، فرم های سفارت آلمان ،گرفتن وقت سفارت آلمان در ایران، وقت سفارت آمریکا در ایتالیا، گرفتن وقت از سفارت آلمان در تهران، دریافت وقت سفارت آلمان، دریافت وقت از سفارت آلمان وفرم درخواست وقت از سفارت آلمان، وقت سفارت آلمان فوری، گرفتن وقت فوری سفارت آلمان ،وقت سفارت آلمان در ایران، وقت سفارت آلمان در تهران، وقت سفارت آلمان در تهران، رزرو وقت سفارت آلمان در تهران، وقت سفارت آلمان تهران، وقت سفارت آلمان آنلاین، گرفتن وقت آنلاین سفارت آلمان، وقت سفارت آلمان توریستی، وقت سفارت آلمان اینترنتی، وقت اینترنتی از سفارت آلمان در سایت آترین گشت ، وقت سفارت آلمان ،وقت سفارت آلمان  در آترین گشت ، گرفتن وقت سفارت آلمان ، تعیین وقت سفارت آلمان  در تهران، وقت فوری سفارت آلمان، وقت فوری سفارت آلمان ا فرم سفارت آلمان، فرم سفارت آلمان در تهران ، فرم دعوتنامه سفارت آلمان، فرم ویزا سفارت آلمان، فرم ویزای سفارت آلمان، فرم ویزای سفارت آلمان در تهران، فرم ویزا سفارت آلمان در تهران، فرم روادید سفارت آلمان نمونه فرم سفارت آلمان، فرم های سفارت آلمان ،گرفتن وقت سفارت آلمان در ایران، وقت سفارت آمریکا در ایتالیا، گرفتن وقت از سفارت آلمان در تهران، دریافت وقت سفارت آلمان، دریافت وقت از سفارت آلمان وفرم درخواست وقت از سفارت آلمان، وقت سفارت آلمان فوری، گرفتن وقت فوری سفارت آلمان ،وقت سفارت آلمان در ایران، وقت سفارت آلمان در تهران، وقت سفارت آلمان در تهران، رزرو وقت سفارت آلمان در تهران، وقت سفارت آلمان تهران، وقت سفارت آلمان آنلاین، گرفتن وقت آنلاین سفارت آلمان، وقت سفارت آلمان توریستی، وقت سفارت آلمان اینترنتی، وقت اینترنتی از سفارت آلمان در سایت آترین گشت ، وقت سفارت آلمان ،وقت سفارت آلمان در آترین گشت ، گرفتن وقت سفارت آلمان ، تعیین وقت سفارت آلمان در تهران، وقت فوری سفارت آلمان، وقت فوری سفارت آلمان

نمونه فرم سفارت آلمان، فرم های سفارت آلمان ،گرفتن وقت سفارت آلمان در ایران، وقت سفارت آمریکا در ایتالیا، گرفتن وقت از سفارت آلمان در تهران، دریافت وقت سفارت آلمان، دریافت وقت از سفارت آلمان وفرم درخواست وقت از سفارت آلمان، وقت سفارت آلمان فوری، گرفتن وقت فوری سفارت آلمان ،وقت سفارت آلمان در ایران، وقت سفارت آلمان در تهران، وقت سفارت آلمان در تهران، رزرو وقت سفارت آلمان در تهران، وقت سفارت آلمان تهران، وقت سفارت آلمان آنلاین، گرفتن وقت آنلاین سفارت آلمان، وقت سفارت آلمان توریستی، وقت سفارت آلمان اینترنتی، وقت اینترنتی از سفارت آلمان در سایت آترین گشت ، وقت سفارت آلمان ،وقت سفارت آلمان  در آترین گشت ، گرفتن وقت سفارت آلمان ، تعیین وقت سفارت آلمان  در تهران، وقت فوری سفارت آلمان، وقت فوری سفارت آلمان

شرکت آترین گشت مجری مستقیم وقت سفارت آلمان ۰۹۱۲۱۰۳۹۵۶۰-۰۹۱۲۳۹۷۷۰۹۴


نشانی سفارت آلمان :
ایران-تهران
خیابان فردوسی- شماره ۳۲۴-۳۲۰
کدپستی: ۱۱۳۶۵

صندوق پستی: ۱۷۹-۱۱۳۶۵
ساعات کار سفارت:

روزهای یک شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه، ازساعت ۷:۰۰  تا ۱۵:۳۰ 
روزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۷:۰۰تا ۱۶:۰۰

ساعات کار سفارت در ماه های جولای و آگوست:یک شنبه تا پنج شنبه، از ساعت ۷:۰۰تا ۱۴:۳۰

سفارت در روزهای جمعه و شنبه تعطیل است.

ساعات کار بخش تأیید مدارک: یک شنبه تا پنج شنبه، از ساعت ۷:۳۰تا ۱۰:۳۰(بدون وقت قبلی(

جهت اطلاع متقاضیان روادید اقامت بلند مدت :
به دلیل به روز رسانی سیستم، ممکن است با برخی اختلالات فنی مواجه شویدسفارت نقشی در این اختلالات و برطرف سازی آنها ندارد، مرکز وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان در حال برطرف کردن اختلالات می باشد. از این رو ممکن است در برخی موارد رسیدگی ها و بررسی ها با تأخیر مواجه شوند.

تذکر مهم در مورد تغییر در روند درخواست ویزا برای افراد غیر ایرانی:
از تاریخ سوم شهریور ماه ۱۳۹۳ همه متقاضیان ویزا که تابعیت غیر ایرانی دارند، باید جهت ارایه تقاضای ویزای خود، وقت مصاحبه بگیرند.

متقاضیان ویزای ساکن عراق که اثبات نمایند امکان ارایه درخواست خود در شهر امان پایتخت اردن را ندارند، می توانند درخواست ویزای خود را، پس از این که شخصاً اقدام به گرفتن وقت قبلی نمودند، در روز مصاحبه به این سفارت ارایه نمایند. خواهشمند است اطلاعات مربوط به ارایه درخواست روادید در سایت اینترنتی سفارت را مورد توجه قرار دهید.
متقاضیانی که قصد ارایه درخواست روادید نزد سفارتی خارج از کشور محل سکونت خود را دارند، شخصاً مسئول برقراری بدون مشکل ارتباط کلامی با مسئول باجه و ترجمه مدارک مربوطه به زبان فارسی و یا آلمانی می باشند. هزینه ترجمه کتبی و شفاهی بر عهده متقاضیان می باشد.

سفارت آلمان تلاش می کند ورود به بخش باجه ها را، به ویژه در ماه های تابستان، هرچه سریع تر و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد. لطفاً توجه نمایید که ورود به بخش باجه ها در آینده تنها رأس ساعت اعلام شده صورت خواهد گرفتحضور زودهنگام باعث انتظار در جلوی درب سفارت و حضور دیرهنگام باعث ابطال وقت گرفته شده می گردد.

توجه:  از روز یکشنبه مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۳، مدارکی که در موارد استثنایی پس از ارایه درخواست روادید از سوی بخش روادید مطالبه می گردند (نقصی مدارک)، می توانند فقط در روزهای کاری سفارت از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۳۰ تحویل بخش روادید گردند.

توجه :به دلیل افزایش موارد تقلب، روند تعیین وقت مصاحبه برای درخواست صدور روادید شنگن تغییر کرده است. لطفاً در مرحله اول یکی از تاریخ های موجود در سیستم الکترونیکی تعیین وقت را انتخاب و رزرو نمایید. سپس تصویر اسکن شده صفحه حاوی اطلاعات گذرنامه متقاضی(مشخصات، عکس و امضا) را در همان روز به آدرس ایمیل  شرکت آترین گشت ارسالنمایید. لطفاً هنگام ارسال ایمیل تصویر گذرنامه، تاریخ و زمان مصاحبه رزرو شده را هم در ایمیل ذکر نمایید. تنها پس از دریافت تصویر اسکن شده گذرنامه، وقت رزرو شده برای مصاحبه قطعی می گردد. وقت های رزرو شده ای که تصویر گذرنامه مربوطه در همان روز رزرو دریافت نشده باشند، به صورت خودکار حذف می گردند

ظرفیت سرورهای سیستم جدید توسعه یافتند تا بتوانند پاسخگوی درخواست ها باشند. چنانچه هنگام گرفتن وقت باز مشکلی پیش آمد، توصیه می شود که دکمه refresh را بزنید تا تأییدیه لازم را دریافت نمایید. از ۱۴ فوریه ۲۰۱۲ (۲۵ بهمن ۱۳۹۰) دیگر امکان باطل کردن وقت های گرفته شده نیست. به همین سبب لطفـا” دقت کنید که زمانی برای گرفتن وقت به سایت سفارت مراجعه نمایید که مطمئن هستید می توانید  وقتی را که می گیرید، استفاده کنید و مدارک شما تا آن زمان کامل هستند. لطفا” همچنین دقت کنید که وقتی که برای ارایه مدارک دریافت ویزا می گیرید، باید حداکثر سه ماه پیش از تاریخ سفر شما باشد.

تذکر مهم: اثر انگشت جهت ویزای شنگن و ویزای اقامت

روز سه شنبه دوم اکتبر ۲۰۱۲ برابر با  یازدهم مهر ماه ۱۳۹۱ سیستم اطلاع رسانی  در منطقه کار خود را شروع خواهد نمود. این بدین معنی است که از این تاریخ کلیه سفارت خانه های کشورهای

عضو پیمان شنگن در ایران اقدام به جمع آوری داده های بیومتریک ، یعنی گرفتن اثر انگشت از متقاضیان روادید خواهند نمود.بدین ترتیب از تاریخ  دوم اکتبر ۲۰۱۲ برابر با  یازدهم مهر ماه ۱۳۹۱ هر کدام از متقاضیان روادید ( روادید شنگن، ترانزیت یا اقامت بلند مدت) به طور اصولی ملزم به دادن اثر انگشت خود به هنگام ارایه درخواست صدور روادید خواهند بود

تذکر مهم برای دانشجویان – دانشجویان دوره دکترا – محققان میهمان: ایجاد چک لیست

از ۲۱ ماه مه ۲۰۱۲ سفارت برای بالابردن ظرفیت پذیرش یک چک لیست برای متقاضیان ویزای دانشجویی و تحقیقات ایجاد می کند. به همین دلیل اهمیت دارد که شما هنگام گرفتن وقت برای مراجعه به بخش ویزا و ارایه درخواست ویزا ، چک لیست را پرینت گرفته و در محل هایی که برای مدارک لازم در نظر گرفته شده است، علامت بزنید که می توانید آن مدرک را ارایه کنید. شما باید مدارک خود را به ترتیب همان چک لیست تنظیم و مرتب کنید. در مجموع به دو نسخه از مدارک  نیاز است. لطفا”دقت کنید که اصل تمام مدارک نیز باید ارایه شود. علاوه بر این باید یک قطعه عکس جدید که شش ماه از تاریخ گرفتن آن نگذشته باشد نیز داشته باشید. عکس باید از نوع عکس های گذرنامه ای باشد.

دقت کنید:اگر حتی یکی از مدارک کم باشد و یا عکس شما قدیمی باشد، به شما اجازه نخواهند داد تا مدارک خود را ارایه نمایید. این مورد درباره بورسیه ها هم صدق می کند.

برای جلوگیری از این که به شما اجازه ارایه تحویل مدارک ندهند، لطفا برگه های اطلاعاتی را دقیق بخوایند و توجه کنید که مدارکتان کامل باشد.

تذکر مهم در مورد ویزاهای تحصیلی درازمدت (دانشجویی، دکترا و فرصت های مطالعاتی) :

ز اول اردیبهشت ماه ١٣٩١ ویزاهای تحصیلی موافقت شده صرفاً از طریق سایت اینترنتی بخش ویزا با ذکر شماره پرونده اعلام می گردند. در این راستا دیگر هیچ گونه پاسخی نسبت به وضیعت پرونده ها از طریق تلفن و یا پست الکترونیکی داده نمی شود.

سیستم جدید آنلاین: وقت گرفتن برای مصاحبه

وقت برای ارایه درخواست ویزا فقط از طریق سیستم جدید آنلاین امکان پذیر است. از طریق تلفن و یا پست الکترونیک وقت داده نمی شود! لطفا” فقط در صورتی در سیستم ثبت نام فرمایید که مطمئن هستید می توانید در موعد مقرر درخواست خود را ارایه نمایید.

لطفا” فرم ها را با دقت تکمیل نمایید! حتی کوچک ترین اشتباه در شماره گذرنامه و یا نام و نام خانوادگی وارد شده موجب می شود تا به شما اجازه ورود به بخش ویزا داده نشود. استثنا نیز وجود ندارد. این امر برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی بوده و سفارت در این رابطه هیچ گونه استثنایی را نمی پذیرد

توجه :چنانچه همزمان مبادرت به گرفتن چند وقت برای خود نمایید و یا اقدام به ارایه تاییده های جعلی نمایید,این امر سوء استفاده از سیستم تعیین وقت تلقی شده و شما برای مدت طولانی از دریافت وقت محروم خواهید شد.این موارد به نفع اکثریتی می باشد که صادقانه رفتار نموده و مدت زمان انتظار را برای همه متقاضیان کوتاه می نمایید.

اطلاعات مفید برای درخواست ویزا

به موقع در خواست ویزای خود را بدهید! به مدت زمان انتظار توجه نمایید

به دلیل تعداد زیاد مراجعه کنندگان و نیز محدودیتهای مکانی و پرسنلی بخش ویزای سفارت ، به ویژه در فصل تابستان(ماه می تا اکتبر) و نیز ایام نوروز، امکان دارد که تعین وقت چند هفته به طولبیانجامد. علاوه بر این حدود چهارده روز نیز بررسی تقاضا جهت دریافت ویزای شنگن زمان می برد. بنابراین لطفا” در برنامه ریزی مسافرت خود به این زمان بندی ها توجه نمایید. استثنا در سیستم تعیین وقت فقط به دلایل انساندوستانه و یا اضطراری صورت می گیرد.

ارایه درخواست برای ویزا فقط با مدارک کامل

هنگام ارایه درخواست ویزا باید تمام مدارک به طور کامل تکمیل شده و تمام گواهی ها ارایه داده شود. به این ترتیب روند کار تسریع می یابد. کمبود مدارک می تواند موجب رد درخواست شود. برای درخواست کنندگان زیر ۱۶ سال الزامی است که هر دو نفر از والدین یا قیمین فرم درخواست را امضا کنند.

توجه :ارایه درخواست تنها با مدارک کامل امکان پذیر است!

شرکت آترین گشت مجری اخذ وقت سفارت آلمان ۶و۸۸۹۸۰۶۴۵وقت سفارت آلمان،آلمان،فرم سفارت آلمان،تورآلمان،ویزا شینگن وقت سفارت آلمان،آلمان،فرم سفارت آلمان،تورآلمان،ویزا شینگن فرم سفارت آلمان، فرم سفارت آلمان در تهران ، فرم دعوتنامه سفارت آلمان، فرم ویزا سفارت آلمان، فرم ویزای سفارت آلمان، فرم ویزای سفارت آلمان در تهران، فرم ویزا سفارت آلمان در تهران، فرم روادید سفارت آلمان ،وقت سفارت المان در تهران. خدمات سفارت کانادا در ترکیه … وقت سفارت انگلیس در دبی و ابوظبی و انکارا و استانبول ۰۸۸۹۸۰۶۴۵-۹۱۲۱۰۳۹۵۶۰٫ وقت سفارت – تکمیل فرم- پیکاپ ویزا از دبی و ترکیه ۰۹۱۲۳۹۷۷۰۹۴- ۸۸۹۸۰۶۴۵

وقت سفارت

به نفع خودتان است که برگه های راهنمای سفارترا به دقت مطالعه فرمایید.در این برگه ها جزئیات امر و مدارک لازم ذکرشده اند .

این امکان وجود دارد که قوانین اعلام شده تغییر نمایند.بنابراین پیش از آن که در تاریخ تعیین شده مراجعه نمایید، یک بار دیگر برگه ها را مطالعه فرمایید تا از تغییرات احتمالی آگاه شوید.

 

لطفا” قبل از روز تعیین شده هیچ مدرکی(به طور مثال دعوت نامه)را برای سفارت ارسال نفرمایید.

همه مدارک را باید شخص متقاضی هنگام ارایه درخواست به طور کامل به همراه داشته باشد.

مدارکی را که قبلا” و بدون درخواست از شما و یا مدارکی که توسط فاکس یا پست الکترونیک می فرستید، دلیلی برای درخواست صدور ویزا نمی باشند ونمی توانند مورد توجه قرار گیرند

توجه: مقابل ساختمان سفارت و در کوچه های اطراف آن افرادی هستند که به شما پیشنهاد انجام کارهای ویزا را می دهند.سفارت مایل است متذکر شود که این افراد که گاهی ادعا می کنند با سفارت همکاری دارند، هیچ ارتباطی با سفارت ندارند.
فرم های درخواست ویزا رایگان بوده و می توانید آن ها را از وب سایت سفارت دانلود نمایید.
لطفا” توجه فرمایید که چنانچه مدارک جعلی و یا دستکاری شده ارایه دهید، برای شما ویزا صادر نشده و مدت طولانی هم هیچ ویزای شنگنی برای شما صادر نخواهد شد

تذکر مهم:

از تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ سیستم تعیین وقت آنلاین بخش ویزا قسمت مجزایی را به دانشجویان و متخصصین میهمان اختصاص خواهد داد. از تاریخ مذکور تمامی وقت ها می بایست با توجه به نوع ویزای درخواستی از قسمت مربوطه گرفته شوند در غیر این صورت وقت مذبور بدون اطلاع قبلی باطل خواهد شد.
وقت هایی که تا پیش از این تاریخ گرفته شده باشند شامل این قانون نخواهند بود.

هزینۀ ویزا به یورو دریافت خواهد شد!

سفارت از تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۲ برابر با ۱۴ آبان ۱۳۹۱ هزینۀ درخواست ویزا را تنها نقداً به یورو دریافت خواهد نمود.

از آنجایی که سفارت به طور محدود اسکناس ریز در اختیار دارد، لذا خواهشمند است مبلغ را در صورت امکان دقیقاً برابر میزان هزینه ویزا شمرده و پرداخت نمایید.

سفارت از پذیرفتن یورو به صورت پول خرد (سکه) معذور است و تنها اسکناس های پنج، ده، بیست، پنجاه، و صد یورویی قبول خواهد نمود. پرداخت با کارت امکان پذیر نمی باشد.

توجه داشته باشید که هزینه ویزا، بدون توجه به نتیجه تقاضای ویزا، به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.کارمزد امور کنسولگری (مانند: صدور پاسپورت آلمانی، تأیید مدارک و غیره) همچنان به ریال دریافت خواهد شد.

ضرورت داشتن گذرنامه

همه متقاضیان بالای ۱۶سال نیاز به گذرنامه مستقل دارند. کودکان زیر ۱۰سال می توانند به عنوان همراه در گذرنامه معتبر ولی و قیم قانونی خود درج شوند. کودکان بین ۱۰و ۱۶سال می توانند در صورتی همراه گذرنامه ولی و قیم قانونی خود معتبر باشند،که عکس آن ها در گذرنامه الصاق شده باشد .

برای هر متقاضی باید وقت جداگانه تعیین گردد.

استثناء :‌کودکان زیر ۱۶سال که به همراه والدین سفر می کنند احتیاج به تعیین وقت ندارند، اما توجه داشته باشید که حضور آنها در روزمصاحبه الزامی می‌باشد

·         همسران و فرزندانخردسالاتباع آلمانی و شهرونداناتحادیه اروپا که در ایران زندگی می کنند برای درخواست ویزای شنگن نیاز به تعیین وقت ندارند. آنها با نشان دادن گذرنامه خود و مدارکلازم اجازه ورود می یابند.

·         جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، هر شخصفقط قادر به گرفتن یک وقت می باشد گرفتن وقت مجدد تنها پس از گذشت یک ماه امکان پذیر است در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر،سفارت این حق را برای خود محفوظ می دارد که سیستم وقت را به مدتشش ماهبرای متقاضی مربوطه مسدودنماید.

·         عدم کامل بودن مدارک می تواند باعث عدم پذیرش و یا رد درخواست شما گردد. مدارک ذکر شده در برگه های راهنما را حتی در صورت داشتن سفرهای متعدد نیز باید ارائه نمائید. از این رو هم اکنون و قبل از مراجعه، برگه های راهنمای صدور ویزا، موجود در سایت اینترنتی سفارت را جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزا و تغییرات احتمالی در مراحل اخذ ویزا، به دقت مطالعه نمایید.

آترین گشت پارس  -۸۶۰۲۱۰۰۸-۸۸۹۸۰۶۴۵-۸۸۹۸۰۶۴۶-۰۹۱۲۱۰۳۹۵۶۰ وقت سفارت آلمان

فرم سفارت آلمان، فرم سفارت آلمان در تهران ، فرم دعوتنامه سفارت آلمان، فرم ویزا سفارت آلمان، فرم ویزای سفارت آلمان، فرم ویزای سفارت آلمان در تهران، فرم ویزا سفارت آلمان در تهران، فرم روادید سفارت آلمان نمونه فرم سفارت آلمان، فرم های سفارت آلمان ،گرفتن وقت سفارت آلمان در ایران، وقت سفارت آمریکا در ایتالیا، گرفتن وقت از سفارت آلمان در تهران، دریافت وقت سفارت آلمان، دریافت وقت از سفارت آلمان وفرم درخواست وقت از سفارت آلمان، وقت سفارت آلمان فوری، گرفتن وقت فوری سفارت آلمان ،وقت سفارت آلمان در ایران، وقت سفارت آلمان در تهران، وقت سفارت آلمان در تهران، رزرو وقت سفارت آلمان در تهران، وقت سفارت آلمان تهران، وقت سفارت آلمان آنلاین، گرفتن وقت آنلاین سفارت آلمان، وقت سفارت آلمان توریستی، وقت سفارت آلمان اینترنتی، وقت اینترنتی از سفارت آلمان در سایت آترین گشت ، وقت سفارت آلمان ،وقت سفارت آلمان  در آترین گشت ، گرفتن وقت سفارت آلمان ، تعیین وقت سفارت آلمان  در تهران، وقت فوری سفارت آلمان، وقت فوری سفارت آلمان