وقت سفارت کانادا در ابوظبی

وقت سفارت کانادا در ابوظبی:

وقت سفارت کانادا .وقت فوری سفارت کانادا .وقت سفارت کانادا در استانبول .وقت سفارت کانادا در آنکارا .وقت سفارت کانادا در ابوظبیوقت کانادا .وقت فوری کانادا .وقت کانادا در استانبول .وقت کانادا در آنکارا .وقت کانادا در ابوظبی .وقت کانادا در دبی . وقت فوری کانادا در آنکارا

کارگزار رسمی سفارت کانادا در ابوظبی شرکت VFS GLOBALمیباشد و  نیار به نوبت قبلی جهت انگشت نگاری ندارد.

وقت سفارت کانادا در ابوظبی

 

سفارت کانادا در ابوظبی نیار به نوبت قبلی جهت انگشت نگاری ندارد.

تمامی درخواست کننده ها بدون نیاز به گرفتن وقت قبلی میتوانند مدارک خود را به کارگزار سفارت کانادا در ابوظبی تحویل دهند.

جهت تحویل مدارک به سفارت کانادا (VAC) نیازی به گرفتن وقت قبلی نمیباشد و متقاضیان بین روزهای یکشنبه تا پنجشنبه بین ساعات ۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ با مدارک کامل خود به آدرس زیر مراجعه کنند.

جهت تحویل مدارک به سفارت کانادا نیاز به گرفتن وقت قبلی نمیباشد و متقاضیان روزهای یکشنبه تا پنجشنبه بین ساعات ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ با مدارک کامل به آدرس زیر مراجعه کنند.

آدرس شرکت  VAC در ابوظبی :

Canada visa Application center Vfs(GCC)LCC، office mo2،mezznine floor ،silver wave Building –mina road – Abu Dhabi

شایان ذکر است کودکان زیر ۱۴ سال و افراد بالای ۸۰ سال نیاز به انگشت نگاری ندارند.

مدارکشان توسط شخص دیگری هم میتواند تحویل سفارت گردد.

در نتیجه این افراد نیازی به پرداخت ۸۵ $ هزینه انگشت نگاری ندارند.

*انجام واریزی ها در ابوظبی بصورت درهم بوده و در خود سفارت انجام میپذیرد.

وقت سفارت کانادا (1)

برچسب ها: وقت سفارت کانادا .وقت فوری سفارت کانادا .وقت سفارت کانادا در استانبول .وقت سفارت کانادا در آنکارا .وقت سفارت کانادا در ابوظبی 
وقت کانادا .وقت فوری کانادا .وقت کانادا در استانبول .وقت کانادا در آنکارا .وقت کانادا در ابوظبی .وقت کانادا در دبی . وقت فوری کانادا در آنکارا. وقت فوری کانادا در استانبول
وقت فوری سفارت کانادا .وقت فوری سفارت کانادادر استانبول .وقت فوری سفارت کانادا در آنکارا.وقت فوری سفارت کاناداد ابوظبی .وقت فوری سفارت کانادا در دبی .وقت vac وقت سفارت کانادا .وقت فوری سفارت کانادا .وقت سفارت کانادا در استانبول وقت سفارت کانادا .وقت فوری سفارت کانادا .وقت سفارت کانادا در استانبول.وقت سفارت کانادا در استانبول وقت سفارت کانادا .وقت فوری سفارت کانادا .وقت سفارت کانادا در استانبول