وقت سفارت کانادا

وقت سفارت کانادا

برای شناخت نحوه گرفتن وقت سفارت کانادا باید بدانید که گرفتن وقت این سفارت به منظور مصاحبه نمی باشد.بلکه فقط به منظور انگشت نگاری و ثبت هوییت شماست پس مهمترین چیز کامل و بی نقص بودن مدارک به شمار می رود .زیرا ملاک اصلی برای اکسپت یا ریجکت شدن درخواست شما مدارک شماست !مدارک ارسالی باید کامل، دقیق ، بروز و گویای کامل وضیعت فرد متقاضی  باشدو افسر ویزا را متقاعد نماید که شخص متقاضی واجد شرایط ویزا کانادا است.همچنین این کشور در حال حاضر در ایران سفارتخانه نداردو ایرانیان متقاضی می بایست برای انگشت نگاری و ثبت هویت خود از یکی از سفارتخانه های این کشور در یکی از شهرهای

  • آنکارا ،
  • استانبول
  • ، دبی
  • ، ابوظبی
  • یا باکو

وقت بگیرند .

درخواست حضوری ثبت نام ویزا کانادا برای وقت سفارت کانادا:

در این روش متقاضی پس ازآماده کردن و پر کردن فرمهای برای ثبت نام می تواند به یکی از سفارتخانه های کانادا مراجعه کرده و ومدارک خود را جهت ثبت نام تحویل دهد.در این روش ثبت نام وجه واریزی سفارت باید از طریق یکی از شعب بانک گارانتی در ترکیه واریز شود و فیش واریزی ضمیمه ی مدارک باشد.پس از انجام امور ثبت نام و انگشت نگاری ، متقاضی یک شماره از کارگزاری سفارت دریافت کرده و پیگیری های بعدی از طریق همین کد صورت می گیرد. در این حالت جواب ویزای متقاضی از طریق ایمیل برای او ارسال می گردد.جهت درخواست وقت سفارت کانادا به صورت حضوری، شخص باید برای انجام انگشت نگاری و تحویل مدارک خود به سفارت کانادامراجعه کند و امکان ارسال مدارک وجود نداردلازم است بدانید که انجام این کار حداکثر ۱ ساعت طول میکشد .پس از تحویل مدارک، سفارت پاسپورت را به شما بازگرداده و تا آماده شدن جواب ویزا میتوانید به ایران بازگردید.

وقت سفارت کانادا

وقت سفارت کانادا

وقت سفارت کانادا

وقت سفارت کانادا
وقت سفارت کانادا در دبی .vacکانادا.وقت کانادا .وقت فوری کانادا .وقت کانادا در استانبول .وقت کانادا در آنکارا .وقت کانادا در ابوظبی .وقت کانادا در دبی . وقت فوری کانادا در آنکارا. وقت فوری کانادا در استانبول .وقت فوری سفارت کانادا در آنکارا.وقت فوری سفارت کاناداد ابوظبی .وقت فوری سفارت کانادا در دبی .وقت vac.وقت سفارت کانادا در دبی .vacکانادا.وقت کانادا .وقت فوری کانادا .وقت کانادا در استانبول .وقت کانادا در آنکارا .وقت کانادا در ابوظبی .وقت کانادا در دبی . وقت فوری کانادا در آنکارا. وقت فوری کانادا در استانبول.وقت فوری سفارت کانادا در آنکارا.وقت فوری سفارت کاناداد ابوظبی .وقت فوری سفارت کانادا در دبی .وقت vac