وقت فوری سفارت

وقت فوری سفارت آمریکا.انگلیس.کانادا

جهت درخواست ویزا برای تقریباً تمامی سفارت خانه ها نیاز به وقت سفارت میباشد.متقاضیان جهت تحویل مدارک ، انجام مصاحبه و انگشت نگاری در روز تعیین شده به سفارت مراجعه میکنند.هر سفارت خانه ای سیاست های خاص خودش را جهت اعطاء نوبت دارا میباشد.بنا به تعداد درخواست ها، روزهای مختلفی جهت درخواست ویزا به متقاضیان اعطاء میکنند.در حال حاضر به دلیل بالا بودن حجم تقاضای سفرو بالا بودن میزان درخواست وقت سفارت و حتی وقت سفارت فوری این امر مقداری با چالش رو برو شده است.

لذا از این رو برخی از مسافران درخواست وقت سفارت خود را به کارشناسان آترین گشت میسپارند.با این کار میزان ریسک این کار را به کمترین مقدار کاهش میدهند. 

نحوه گرفتن وقت سفارت :

پس از انجام مشاوره های لازم با مشاورین  آترین گشت و تصمیم نهایی برای گرفتن وقت سفارت می بایست مدارک مورد نیازی را که کارشناسان آترین گشت به شما اعلام خواهند کرد، را برای کارشناس خود ارسال کرده تا در بازه زمانی مورد نظر بتوانید وقت سفارت خود را دریافت نمایید.پس از گرفتن کانفرم وقت خود می توانید در زمان مورد نظر به سفارت مراجعه نمایید.

وقت سفارت آمریکا

آموزش گرفتن وقت سفارت :

نکاتی را که باید قبل از سفر خود در نظر داشته باشید:

این است که حتما ۳ تا ۴ ماه قبل از تاریخ سفر خود اقدامات لازم را برای گرفتن ویزای کشور مقصد شروع کنید که در راس آنها گرفتن وقت سفارت کشور مورد نظر خواهد بود.در برخی موارد مشاهده شده است که مسافران یک ماه قبل از تاریخ سفر خود این اقدامات را شروع میکنند.متاسفانه با توجه به فرآیند های اداری لازم و طی شدن روند ویزا شدن درخواست مسافران از تاریخ سفر خود عقب میمانند.

نکته بعدی پس از زمانبندی مناسب توجه به مشاوره مشاوران آترین گشت بوده.حتما می بایست مدارک و شرایطی را که به شما اعلام می کنند رعایت کرده تا خدای ناکرده با رد درخواست ویزا مواجه نشوید.

پیکاپ پاسپورت :

متقاضی پس از انجام مصاحبه و تحویل مدارک به سفارت موردنظر در صورت مثبت بودن جواب ویزا جهت الصاق و صدور ویزا سفارت مربوطه از متقاضی درخواست می کند تا پاسپورت خود را به سفارت ارسال نماید.به طور کلی به مرحلۀ ارسال پاسپورت و بازگرداندن آن به متقاضی پیکاپ پاسپورت / پیکاپ ویزا گفته می شود.

وقت سفارت آمریکا .وقت فوری سفارت آمریکا .وقت سفارت آمریکا در دبی .وقت سفارت آمریکا در استانبول .وقت سفارت آمریکا در آنکارا.وقت سفارت آمریکا در ارمنستان.سفارتوقت آمریکا .وقت فوری آمریکا .وقت آمریکا در دبی .وقت آمریکا در استانبول .وقت آمریکا در آنکارا.وقت آمریکا در ارمنستان . وقت فوری آمریکا در دبی . وقت فوری آمریکا در آنکاراوقت  سفارت آمریکا.وقت فوری سفارت آمریکا در دبی .وقت سفارت آمریکا در استانبول .وقت فوری سفارت آمریکا در آنکارا.وقت فوری سفارت آمریکا در ارمنستان.mbcوقت سفارت کانادا .وقت فوری سفارت کانادا .وقت سفارت کانادا در استانبول .وقت سفارت کانادا در آنکارا .وقت سفارت کانادا در ابوظبی .وقت سفارت کانادا در دبی .vacکاناداوقت کانادا .وقت فوری کانادا .وقت کانادا در استانبول .وقت کانادا در آنکارا .وقت کانادا در ابوظبی .وقت کانادا در دبی . وقت فوری کانادا در آنکارا. وقت فوری کانادا در استانبولوقت فوری سفارت کانادا .وقت  سفارت کانادادر استانبول .وقت سفارت کانادا در آنکارا.وقت  سفارت کاناداد ابوظبی .وقت فوری سفارت کانادا در دبی .وقت vac