ویزا

ویزا

شرایط :ویزا برای سفر به كشورهای خارجی ۲ گونه است؛

یا كشور مزبور از اتباع ایرانی درخواست ویزا می‌كند ‌

یا به موجب قراردادهای فی‌مابین، اتباع دو كشور از دریافت ویزا معاف هستند.

پس اولین قدم برای سفرهای خارجی این است كه مشخص كنید كشور مورد نظر از شما ویزا می‌خواهد یا خیر‌؟

به طور عمومی، ویزا برگه ایست که ضمیمۀ گذرنامه میشود.

و نشان دهندۀ این است که یکی از نمایندگان دولت آن کشور در سفارتخانه یا کنسولگری با درخواست متقاضی جهت ورود به آن کشور موافقت کرده .

و متقاضی جهت ورود به آن کشور با در نظر گرفتن اطلاعات وارد شده در برگۀ ویزا و قوانین آن کشور مشکلی ندارد.

ویزا

انواع ویزا : 

نوع آن به علت اصلی سفر متقاضی به آن کشور بستگی دارد.

و هر کشور قوانین خاص خود را جهت اعطای ویزا به متقاضی را دارا می باشد.

ویزاهای رایج عبارتند از : توریستی، تجاری، دانشجویی، اقامتی، کاری و …

لازم است بدانید اکثر این ها دارای یک تاریخ شروع ، یک تاریخ اتمام و یک مدت معین شده جهت اقامت هستند .

که مسافران باید در نظر داشته باشند که تاریخ سفرشان حتماً بین بازۀ شروع و اتمام ویزا باشد.

و مدت اقامتشان هم از زمان تعیین شده بیشتر نباشد.

هرکدام ار این ممکن است به صورت Single Entry ( یکبار ورود ) ، Double Entry (دوبار ورود ) ویا Multiple Entry (چندبار ورود ) صادر شوند.

انواع ویزا

یکبار ورود:

به این معناست که متقاضی در بازۀ مشخص شده تنها یکبار اجازۀ ورود به آن کشور و یا حوزه (حوزۀ شیگن، حوزۀ United Kingdom و یا… )رادارد.

 دوبار ورود:

 به این معناست که متقاضی در بازۀ مشخص شده حداکثر دوبار اجازۀ ورود به آن کشور را دارد.

 چندبار ورود:

به این معناست که متقاضی در بازۀ مشخص شده به دفعات اجازۀ ورود به آن کشور و یا حوزه (حوزۀ شیگن، حوزۀ United Kingdom و یا… )رادارد.

به طور مثال : اگر شخصی دارای ویزای شینگن با تاریخ شروع : ۲۰۱۵٫Jan.01 تا ۲۰۱۵٫Feb.01 ومدت زمان اقامت ۱۰ روز و Single Entry را دارا باشد.

،بدان معناست که سفر متقاضی باید بین تاریخ ذکر شده و با حداکثر ۱۰ روز اقامت بین این بازه باشد.

و متقاضی اجازه دارد که تنها یکبار وارد حوزۀ شینگن شود.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مشاوران آترین گشت تماس حاصل فرمایید.