پیکاپ ویزا آمریکا در ارمنستان

پیکاپ ویزا آمریکا در ارمنستان

پیکاپ ویزا آمریکا در ارمنستان به صورت غیرحضوری نیز امکان پذیر است.

برای این کار متقاضی باید پاسپورت را به همراه مدارکی که در پایین به آن اشاره خواهدشد به نماینده خود بدهد.

پاسپورت هایی که جهت صدور ویزا مورد تایید قرار گرفته اند باید در روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعات اداری جهت پیکاپ به سفارت مراجعه نمایند. 

باید توجه داشت که پیش از پیکاپ پاسپورت، شماره پرونده ها باید با توجه به شمار درسایت چک شوند. مدت زمان تقریبی آماده شدن پرونده ها در ارمنستان حدود ۱ هفته است

پیکاپ ویزا آمریکا در ارمنستان

 پیکاپ ویزا. پیکاپ پاسپورت.وقت سفارت کانادادر آنکارا.وقت سفارت انگلیس  در دبی.وقت سفارت انگلیس  در ابوظبی.وقت سفارت انگلیس در آنکارا.وقت سفارت آمریکا در دبی.وقت سفارت آمریکا  در ابوظبی.وقت سفارت آمریکا در انکارا.وقت سفارت امریکا در بیروت.وقت سفارت آمریکا درارمنستان .ارزان ترین و سریعترین وقت سفارت آمریکا پیکاپ ویزا آمریکا در ارمنستان.وقت سفارت آمریکا در دبی.وقت سفارت آمریکا  در ابوظبی.وقت سفارت آمریکا در انکارا . وقت سفارت امریکا در بیروت.پیکاپ ویزا. پیکاپ پاسپورت.وقت سفارت کانادادر آنکارا.وقت سفارت انگلیس  در دبی.وقت سفارت انگلیس  در ابوظبی.وقت سفارت انگلیس در آنکارا.وقت سفارت آمریکا در دبی.وقت سفارت آمریکا  در ابوظبی.وقت سفارت آمریکا در انکارا.وقت سفارت امریکا در بیروت.وقت سفارت آمریکا درارمنستان .ارزان ترین و سریعترین وقت سفارت آمریکابه همراه پر کردن فرم و واریز فیش وقت سفارت شرکت آترین گشت پارس